.
 

   
        ผู้ให้การสนับสนุนเวบไซด์สิงห์ผยอง
   อัตราค่าลงประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่ 700 x 250 pixel  =  5,000 ฿ / ปี
   อัตราค่าลงประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่ 330 x 200 pixel  =  3,000 ฿ / ปี
         ลงประชาสัมพันธ์ธุรกิจเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายรุ่นได้ที่ คณะกรรมการรุ่นทุกท่าน คลิกที่นี่